Sản phẩm nổi bật

Cung Cấp Các Loại Cây Cảnh Trong Nước

Kệ Sắt 04
Liên hệ
Mua ngay
Kệ Sắt 03
Liên hệ
Mua ngay
Kệ Sắt
Liên hệ
Mua ngay
XE ĐẠP SẮT 01
Liên hệ
Mua ngay
Gốm 03
Liên hệ
Mua ngay
Gốm 02
Liên hệ
Mua ngay
Chậu Gốm 01
Liên hệ
Mua ngay
Cây Xương Rồng
150.000 đ
Mua ngay
Cây Hồng Môn
350.000 đ
Mua ngay
Cây Hồng Môn
399.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Y Thái
349.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Ý Thái
349.000 đ
Mua ngay
Cây Trầu Bà Thái Xanh
249.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Quân Tử
268.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Quân Tử
Liên hệ
Mua ngay
Cây Lưỡi Hổ Thái
249.000 đ
Mua ngay
Cây Lưỡi Hổ Thái
219.000 đ
Mua ngay
Cây Đế Vương Xanh
249.000 đ
Mua ngay
Cây Ngũ Gia Bì
228.000 đ
Mua ngay
Cây Xương Rồng
150.000 đ
Mua ngay
Cây Ngũ Gia Bì
699.000 đ
Mua ngay
TERRARIUM 05
Liên hệ
Mua ngay
Tiểu Cảnh Gía Treo
Liên hệ
Mua ngay
TERRARIUM 04
Liên hệ
Mua ngay
TERRARIUM 03
Liên hệ
Mua ngay
TERRARIUM 02
Liên hệ
Mua ngay
Cây Tùng Gai Bon Sai
Liên hệ
Mua ngay
TIỂU CẢNH TERARIUM 01
Liên hệ
Mua ngay
Cây Đế Vương Vàng
449.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Ý Thái
499.000 đ
Mua ngay
Cây Phát Tài
169.000 đ
Mua ngay
Cây Phát Tài  Búp Sen
150.000 đ
Mua ngay
Cây Kim Tiền
199.000 đ
Mua ngay
Cây Đế Vương Vàng
799.000 đ
Mua ngay
Cây Đế Vương Xanh
Liên hệ
Mua ngay
Cây Đế Vương Xanh
Liên hệ
Mua ngay
Cây Vạn Niên Tùng
Liên hệ
Mua ngay
Cây Vạn Niên Tùng
Liên hệ
Mua ngay
Cây NGân Hậu
Liên hệ
Mua ngay
Cây Đế Vương Xanh
Liên hệ
Mua ngay
Cây Đế Vương Vàng
449.000 đ
Mua ngay
Cây Xương Rồng
150.000 đ
Mua ngay
Cây Hồng Môn
350.000 đ
Mua ngay
Cây Xương Rồng
150.000 đ
Mua ngay
Cây Hồng Môn
399.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Y Thái
349.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Ý Thái
349.000 đ
Mua ngay
Cây Trầu Bà Thái Xanh
249.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Quân Tử
268.000 đ
Mua ngay
Cây Lan Quân Tử
Liên hệ
Mua ngay
Cây Lưỡi Hổ Thái
249.000 đ
Mua ngay
Cây Lưỡi Hổ Thái
219.000 đ
Mua ngay
Kệ Sắt 04
Liên hệ
Mua ngay
Kệ Sắt 03
Liên hệ
Mua ngay
Gốm 03
Liên hệ
Mua ngay
Gốm 02
Liên hệ
Mua ngay
Chậu Gốm 01
Liên hệ
Mua ngay
Kệ Sắt
Liên hệ
Mua ngay
XE ĐẠP SẮT 01
Liên hệ
Mua ngay
THỦY TINH TRONG (LU ĐẾ)
Liên hệ
Mua ngay
THỦY TINH TRONG (VUÔNG CAO)
Liên hệ
Mua ngay
Cây Huy Hoàng

Cây Huy Hoàng

Là loài thân thảo, mọc thành bụi, cây có chiều cao trung bình từ 40-80cm , tán rộng khoảng 30-35...

(21/07/2018)
Để lại tin nhắn cho chúng tôi